Home | Tableware | PR58 BAVARIAN PLATES

PR58 BAVARIAN PLATES

Set of 12 Bavarian Plates

10 1/2″